Nyhet

Här visas nyinlagt om Vasabygget...

19 januari 2019

Vasabygget 1:15 (postlåda 206) till salu här!

14 dec 2018- 31 januari 2019

OBS! Fiberanslutning för boende i Vasabygget!

16 januari 2019

elektrifieringen kom till Vasabygget.

15 januari 2019

En vägändring omkring 1970 och en jordkällare försvann! Skrolla längst ned!!

14 januari 2019

Ett Tosteboholmhus som tillhört Vasabygget.

12 januari 2019

Ett flygfoto 1977 över den försvunna SALEM-byggnaden med två kvinnor. Skrolla ner!

10 januari 2019

Ett flygfoto 1977 över vad som sedan slutet av 1600-talet varit ett soldattorp. Skrolla ner.

9 januari 2019

Ett flygfoto 1977 över Vasabygget 1:14 (postlåda 116). Skrolla ner!

8 januari 2019

Ett flygfoto 1977 över Vasabygget 1:3 (postlåda 107). Se "Översättningskarta"! Skrolla ner!

7 januari 2019

Ett flygfoto 1977 på Vasabygget 1:10, Vasabyggets gamla skola (postlåda 203). Skrolla ner!

6 januari 2019

Ett flygfoto 1977 över Vasabygget 1:12 (postlåda 110). Skrolla ner!

5 januari 2019

Ett flygfoto 1977 över det centrala Vasabygget. Skrolla ner!

4 januari 2019

Sista jordbruksdeklarationen för 1944. Idag (2019) den tomma och öde byggnaden Vasabygget 1:15 (postlåda 260).         (1944) "pågarnas" mor Elisabeth Tuvessons 11,4 hektar skogs- och jordbruksfastighet.

3 januari 2019

En jordbruksdeklaration 1944 av Vasabygget 1:3 (postlåda 107). Skrolla längst ner!

2 januari 2019

En flygbild från 1975 över Vasabygget. Skrolla ner!

1 januari 2019

En flygbild från 1960 över Vasabygget.

31 december 2018

Ny jordbruksdeklaration 1944 för Vasabygget 1:9 (nuvarande postlåda 204). Skrolla längst ner!

30 december 2018

Ny jordbruksdeklaration 1944 för Vasabygget 1:9 (nuvarande postlåda 204). Skrolla längre ner!

29 december 2018

Jordbruksdeklaration 1944 för Vasabygget 1:6 (nuvarande postlåda 401). Skrolla ner!

28 december 2018

Jordbruksdeklaration 1944 för Vasabygget 1:5 (nuvarande postlåda 121).

20 december 2018

Nu tar vi en paus över julen. Vi återkommer den 28 december.

19 december 2018

Slutet på det spännande rättsfallet från 1842! Skrolla ner till "Ett rättsfall från mitten av 1800-talet" för att läsa hela skrivelsen!

18 december 2018

Rättsfallet från 1842. Skrolla ner till "Ett rättsfall från mitten av 1800-talet"!

17 december 2018

Fortsättning på det spännande rättsfallet från 1842. Skrolla ner till "Ett rättsfall från mitten av 1800-talet"!

16 december 2018

Fortsättning på det spännande rättsfallet från 1842. Skrolla ner till "Ett rättsfall från mitten av 1800-talet"!

13 december 2018

Fortsättning på ett rättsfall från 1842. Skrolla ner till "Ett rättsfall från mitten av 1800-talet"!

12 december 2018

Fortsättning på ett rättsfall från 1842. Skrolla ner till "Ett rättsfall från mitten av 1800-talet"!

11 december 2018

Fortsättning på ett rättsfall från 1842. Skrolla ner till "Ett rättsfall från mitten av 1800-talet"!

10 december 2018

Ett rättsfall från 1842. Skrolla ner till "Ett rättsfall från mitten av 1800-talet"!

5 december 2018

Jämförelse mellan Vasabygget 1864 och 1941. Skrolla ner till "Jämförelse Vasabygget 1864 med 1941"!

29 nov 2018

Storskifteshandlingar (text och kartor) från 1819 för bl.a. Vasabygget. Skrolla ner till kartan "Vasabygget 1819"!

26 november 2018

Nytagen satellitbild över Vasabygget. Skrolla ner på sidan!

23 november 2018:

Kompletteringar på sidorna om postlådorna 206, 204, 121 och 107.

20 november 2018:

Kompletteringar på sidorna om postlådorna 121, 204 och 206.

17 november 2018:

Gift spreds regelbundet. Klicka på "Vasabygget 1:3" och scrolla ner till rubriken "Då gifter i naturen var accepterat"!

13 november 2018:

En bilkollision i närheten av Vasabygget.

12 november 2018:

Komplettering av "Fotografier från bostäder". Klicka på "Vasabygget 1:17"! Scrolla därefter längst ned på sidan!

7 november:

En historisk karta från 1770. Andra kartan uppifrån.

6 november 2018:

"Torparens vardag". Om vardagsarbete på 1800-talet.

5 november 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:20 (nuvarande postlåda 401).

4 november 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:19 (nuvarande postlåda 112).

3 november 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:18 (nuvarande postlåda 303).

27 oktober 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:17 (nuvarande postlåda 121).

26 oktober 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:16 (ingen postlåda).

25 oktober 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:15 (nuvarande postlåda 206).

24 oktober 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:14 (nuvarande postlåda 116).

23 oktober 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:13 (nuvarande postlåda 114).

22 oktober 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från Vasabygget 1:12 (nuvarande postlåda 110).

21 oktober 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från f.d. SALEM-byggnaden (Vasabygget 1:11).

20 oktober 2018:

Ny "Fotografier från bostäder". Denna gången från den f.d. skolan (Vasabygget 1:10).

19 oktober 2018:

Påbörjad flyttning av fotografier från bostäder i Vasabygget. Fastigheten Vasabygget 1:3 har flyttats från rubriken "Bilder från Vasabygget" till sammanställningen (som förnyas efter hand och tid) för "Fotografier från bostäder".

9 oktober 2018:

Ändrad ägare (0,95 till 1,0 ägande) på postlåda 206. Grön text på "Boende idag".

4 oktober 2018:

Utlovad komplettering (grön text) av "En lada som rivs...". Finns, andra uppifrån, här.

3 oktober 2018:

Bild från Vasabygget 1:4 (nuvarande postlåda 204). Ganska långt ner på länken med rubriken "Vasabygget 1:4..."

2 oktober 2018:

1-årig Vasabyggetbo 1944. Finns - ganska långt ner - på länken "Bilder från Vasabygget".

28 september 2018:

Vem bodde på Vasabygget 1:3 (nuvarande postlåda 107)?

Finns - ganska långt ner -  med rubriken "Boende Vasabygget 1:3 mellan 1939 till 1967".

27 september 2018:

En klass i Vasabyggets skola. Finns under rubriken "Vasabyggets skola".

26 september 2018:

Besök på Vasabygget 1:12 (nuvarande postlåda 110) på 1950-talet! Sök upp rubriken "Besök hos Allan Eriksson..."

25 september 2018

Snö täckte fönstren på Vasabygget 1:13 på vintrarna efter plogning. Läs - och se - hur man löste problemet! Finns längst ned på länken "Vägar till Vasabygget".

24 september 2018:

Tredimensionell karta över Vasabygget- Gå långt ner på länken till rubriken "3D-karta över Vasabygget".

23 september 2018:

En leksakshandlare från Vasabygget. Scrolla ner till rubriken "Elisabeth Tufvesson från Vasabygget 1:2"!

22 september 2018:

Ett foto från 1940- eller 1950-talet på Vasabygget 1:14 (nuvarande postlåda 116). Finns på "Bilder från Vasabygget".

21 september 2018:

En lada i Vasabygget som rivs på 1920-talet. Hittas på länken "Bilder från Vasabygget".

12 september 2018:

Om indelta soldater i Sverige och Vasabygget. Längst ner på länken "Skrivelser från 1701".

10 september 2018:

Vem var Nils Rosengren som köpte hela Vasabygget år 1900? Läs om ett spekulationsköp under rubriken i blått som börjar "Vem var Nils Rosengren..." på länken "Ägare till fastigheter på Vasabygget".

8 september 2018:

Skrivelse från 1945 om väg på Vasabygget. Återfinns längst ned på länken "Vägar till Vasabygget".

31 augusti 2018:

Fortsättning om vägarna på Vasabygget. Återfinns på länken "Vägar till Vasabygget".

29 augusti 2018:

De tre husen på Vasabygget 1:3. Kan ses och läsas längst ned under fliken "Historiska kartor" .

21 augusti 2018:

Skolinspektoren 1892 om Wasabyggets skolverksamhet. Läs längst ned under fliken "Skola i Vasabygget".

20 augusti 2018:

Det brinner kring Vasabygget! Läs under fliken "Händelser i eller omkring Vasabygget".

19 augusti 2018:

Korrigerad text (grön) på "Gunnar Johanssons Indian med sidovagn" under fliken "Bilder från Vasabygget" .

13 augusti 2018:

Mera om vägarna till Vasabygget. Återfinns längst ned på länken "Vägar till Vasabygget".

31 juli 2018:

Hur och varför har vägarna till Vasabygget dragits och ändrats? Finns på "Vägar till Vasabygget".

28 juli 2018:

En explosion i Vasabygget på 1940-talet som syns än idag! Finns på "Skrönor om Vasabygget".

22 juli 2018:

MC-olycka i Vasabygget den 22 juli.

21 juli 2018:

F.d. boende på Vasabygget på Oderljunga kyrkogård. Länken visar bilden, men både bild och förklarande text finns även på "Bilder från Vasabygget".

15 juli 2018:

Hur en gård i Hässleholm kommun kom att tillhöra Vasabygget! Länken visar bilden, men både bild och förklarande text finns även på "Bilder från Vasabygget".

13 juli 2018:

Fredrik Jacobsson Vingren, som köpte Vasabygget 1:5 (ca nuvarande 1:17) år 1920. Länken visar bilden, men både bild och förklarande text finns även på "Bilder från Vasabygget".

9 juli 2018:

Komplettering (i grönt) av bilder från skolan i Vasabygget. Finns på "Bilder från Vasabygget".

6 juli 2018:

Nyaste satellitbilden över Vasabygget. Finns på "Flygfoton över Vasabygget".

4 juli 2018:

Jämför satellit- och flygbilder! Finns på "Flygfoton över Vasabygget".

3 juli 2018:

Se på 3D-bilder på Vasabygget! Finns längst ner på "Historiska kartor".

1 juli 2018:

Uppfräschning och ändrad samt samlad ordning på "Bilder från Vasabygget".

30 juni 2018:

Du som bor, har bott eller har egna erfarenheter av Vasabygget - nu eller längre tillbaka - skriv gärna några egna rader och/eller skicka in ett (eller flera) scannade fotografi/er till mig (kent@meissner.se). Eller skriv på dessa sidors "Kontakt" överst på denna sida.

Så kompletterar eller korrigerar du dessa sidor om Vasabygget.

28 juni 2018:

Tidigare boende på Vasabygget 1:12 (nuvarande postlåda 110), Greta och Erik Nilsson.                                                          Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

22 juni 2018:

En tidigare okänd husgrund i Vasabygget. Kan ses och läsas om på fliken "Husgrunder".

20 juni 2018:

Är detta korpral Schills (Vasabyggets första lärare) hus? Kan ses och läsas på fliken "Husgrund 1:3".

4 juni 2018:

En helsida tidningsartikel från 1969 om Edvin Johansson, en av "pågarna" på Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206). Kan ses och läsas längst ned på fliken "Bilder från Vasabygget".

21 maj 2018:

Ny sida om Vasabyggets okända husgrunder. Finns på fliken "Husgrunder".

17 maj 2018:

Nyredigerad sida om Vasabyggets skolor. Finns på fliken "Skola i Vasabygget".

13 maj 2018:

Vasabyggets koppling till brytning av torv. Läs på fliken "Torvbrytning".

9 maj 2018:

Antal boende i Vasabygget resp. Oderljunga församling från 1698. Läs längst ner på fliken "Soldater".

27 april 2018:

Hur gick det till när Vasabygget ägostyckades 1901? Läs vidare längre ner på "Historiska kartor" till "Vasabygget 1902".

26 april 2018:

Idag föddes det sjunde barnbarnet. För några veckor sedan den sjätte. Jag märker att arbetet på dessa sidor ligger nere för tillfället.

Men så småningom återkommer jag mera regelbundet.

15 april 2018:

Fortsättning om den gömda husgrunden på Vasabygget. Läs vidare på "Husgrund 1:3"

14 april 2018:

En gömd husgrund. Kan ses under fliken "Husgrund 1:3".

12 april 2018:

En märklig historia för snart 50 år sedan. Kan läsas under fliken "Skrönor om Vasabygget"

10 april 2018:

Den andra historiska kartan (Vasabygget 1820) har korrigerats så att norr visas uppåt.                                                           Kan ses under fliken "Historiska kartor"

3 april 2018:

Boende i Vasabygget idag, enligt ratsit.se. Kan ses under fliken "Boende idag"

28 mars 2018:

Besiktning 1715 av soldattorpet Vasabygget. Längst ned på fliken "Besiktning av korporalbostället".

27 mars 2018:

Besiktning 1708 av soldattorpet Vasabygget. Kan ses på fliken "Besiktning av korporalbostället".

26 mars 2018:

Fortsättning om soldattorpet Vasabygget från 1708. Kan ses under fliken "Besiktning av korporalbostället".

25 mars 2018:

Fortsättning om militiebostället (soldattorpet) Vasabygget från 1708. Kan ses under fliken "Besiktning av korporalbostället".

23 mars 2018:

Aktuell statistik för antalet besökare på dessa sidor. Kan ses under fliken "Statistik".

23 mars 2018:

Fortsättning på texten om militiebostället (soldattorpet) Vasabygget från 1696. Kan ses under fliken "Besiktning av korporalbostället".

22 mars 2018:

Fortsättning om militiebostället (soldattorpet) Vasabygget från 1696. Kan ses under fliken "Besiktning av korporalbostället".

21 mars 2018:

Ny sida om militiebostället (soldattorpet) Vasabygget från 1696. Kan ses under fliken "Besiktning av korporalbostället".

18 mars 2018:

Våren 1968 på Vasabygget 1:3. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

14 mars 2018:

Höskörd i Vasabygget 1946. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

12 mars 2018:

Vasabygget postlåda 121 för 75 år sedan. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

Vi pausade med nyheterna

fr. o. m. den 6 mars 2018. Enstaka nyheter visas då och då.

Vi tar mycket gärna emot tips, information eller berättelser om Vasabygget.

Gå då till "Kontakt" och skriv ner ditt material! Kort eller långt. Välkommen!

5 mars 2018:

Tidningsartikel från 2005 i HD om Gunnar Johanssons (Vasabygget 1:2) fotografier. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

4 mars 2018:

Gårdsnamn i Vasabygget. Kan ses, i blått, på fliken "Ortsnamn".

3 mars 2018:

Vad betyder namnet Vasabygget?. Finns på fliken "Ortsnamn".

2 mars 2018:

Torvupptagning. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

1 mars 2018:

Vinterväglag på Vasabygget. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

27 feb 2018:

Personer på Vasabygget 1:2. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

26 feb 2018:

Vägarbete på Vasabygget. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

Inga nyheter under sportlovet. Återkommer måndagen den 26 februari...

16 feb 2018:

Gamla vägdragningar i Vasabygget. Kan ses på fliken "Historiska kartor". Scrolla längst ned!

15 feb 2018:

Decimantboken (danska tiden) om Vasabygget från 1651. Kan ses på fliken "Decimantboken 1651".

14 feb 2018:

Äldre fotografi från Vasabygget. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

13 feb 2018:

Karta över Vasabygget 1820. Scrolla ner en bit på "Historiska kartor".

12 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:20? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".
11 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:19? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

10 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:18? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

9 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:17? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

8 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:16? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

7 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:15 (numera postlåda 206)? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

6 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:14 (numera postlåda 116)? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

5 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:13 (numera postlåda 114)? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

4 feb 2018:

Ett adligt Vasabygget? Gå till "Start".

3 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:12 (numera postlåda 110) fram till 1950-talet? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

2 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:11 (f.d. fribaptistkapell och numera postlåda 113) fram till 1950-talet? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

1 feb 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:10 (f.d. skolan och numera postlåda 203) fram till 1950-talet? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

31 jan 2018:

Hur många följer dessa sidor om Vasabygget? Återfinns på fliken "Statistik".

30 jan 2018:

Äldre porträtt från Vasabygget. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

29 jan 2018:

Ett gårdmysterium. Finns på fliken "Bilder från Vasabygget".

28 jan 2018:

Äldre bild från Vasabygget. Kan ses på fliken "Bilder från Vasabygget".

27 jan 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:9 (tillhör nuvarande postlåda 204) fram till 1950-talet? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

26 jan 2018:

Äldre bild från Vasabygget. Finns på fliken "Bilder från Vasabygget".

25 jan 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:8 (tillhör nuvarande Vasabygget 1:17) fram till 1950-talet? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

24 jan 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:7 (nuvarande postlåda 303) fram till 1950-talet? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

23 jan 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:6 (nuvarande postlåda 401) fram till 1950-talet? Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

22 jan 2018:

Vem ägde Vasabygget 1:5 - ungefär nuvarande Postlåda 116 - fram till 1950-talet?  Scrolla ner på "Ägare till fastigheter...".

21 jan 2018:

Om ägaren av Vasabygget 1:4 och 1:9 mellan 1918 - 1921.

20 jan 2018:

Äldre bild från Vasabygget. Finns på fliken "Bilder från Vasabygget".

19 jan 2018:

Fortsättning på "Ägare till fastigheter på Vasabygget", scrolla ner till "Fortsättning på Vasabygget 1:4...".

18 jan 2018:

Vem har ägt fastigheterna i Vasabygget? Läs om detta på "Ägare till fastigheter på Vasabygget", scrolla ner till "Från Vasabygget 1:4".

17 jan 2018:

Vem har ägt fastigheterna i Vasabygget? Läs om detta på "Ägare till fastigheter på Vasabygget", scrolla ner till "Från Vasabygget 1:3".

14 jan 2018:

Vem har ägt fastigheterna i Vasabygget? Läs om detta på "Ägare till fastigheter på Vasabygget", scrolla ner till "Från Vasabygget 1:1 t.o.m. Vasabygget 1:2".

13 jan 2018:

Staten säljer hela Vasabygget till civilpersoner. Läs om detta på "Ägare till fastigheter på Vasabygget"!

11 jan 2018:

Säckar med råg och korn för att hyra en skoltomt. Läs om det på "Skola i Vasabygget".

12 dec 2017:

Brev från Vasabyggets soldat 1702 i Tyskland. Finns på "Skrivelser från 1701".

8 dec 2017:

Brev från Vasabygget 1701. Du finner artikeln på "Skrivelser från 1701".

7 dec 2017:

Under andra världskriget flygfotograferades Skåne. Du finner fotot över Vasabygget på "Flygfoton från Vasabygget".

30 nov 2017:

Lista över ortsnamn i Perstorps kommun då de först dök upp skriftligt. Finns på fliken "Ortsnamn".

25 nov 2017:

Kung Karl XI "besöker de skånska byarna och under hot kräver deras lydnad och underkastelse" år 1677 strax innan freden mellan Sverige och Danmark i Versailles i Frankrike. Besöken resulterade i trohetsförsäkringar på alla gårdar och hus med namngivna män. Trohetsförsäkringstexten för bl.a. Vasabygget finns på "Trohetsförsäkran".

7 nov 2017:
Soldattorpet i Vasabygget (nuvarande postadress Vasabygget 114) brann 1823, enligt Marianne Håkansson, född Vingren, Perstorp. Vid senare renovering upptäcktes brandskadade takbjälkar.