Vasabygget 1:18 (postlåda 303)

Vasabygget 1:7 (nuvarande Vasabygget 1:18 och postlåda 303).

Vasabygget 1:7 var en del av Vasabygget 1:1, som efter 1900 ägdes av Nils Rosengren från Skingeröd. Han ägde då hela Vasabygget minus Vasabygget 1:2 och 1:3 samt skoltomten.

Den 20 mars 1902 köptes avstyckningen Vasabygget 7/192, som benämndes Vasabygget 1:7, den sjätte avstyckningen av Vasabygget 1:1 av N. Holmberg.

Vasabygget 7/192 (Vasabygget 1:7) bestod av all mark öster om vägen Vasabygget - Månstorp utom den östligaste delen som benämndes Vasabygget 1:8 och beskrivs i nästa "Ägare till fastigheter...". Avgränsningen kan ses i "Historiska kartor". Scrolla ner till kartan "Vasabygget 1902" och notera kartmärkningen Ac!

Den 21 feb 1910 sålde Holmberg 1:7 till Ludvig Nilsson. Denne går inte att finna i Vasabygget i kyrkböckerna mellan 1909 - 1922. Omkring Vasabygget (eftersom de flesta köpare kommer inte så långt ifrån Vasabygget) finns tre(!) Ludvig Nilsson. En i Karsholm, en i Skäggestorp och en i Perstorp. Samtliga är i 45-årsåldern vid försäljningen av Vasabygget 1:7.

Den 3 april 1913 såldes gården till den då 28-årige Oskar Elofsson och 22-åriga Alda Elofsson från Skingeröd. De fick två söner. Trots att de sålde Vasabygget 1:7 1916, så bodde de - enligt kyrkboken - kvar till 1920, då de flyttade till Perstorp. Däremot tycks då nygifte, 29-årige, Gottfrid Lindau från Vasabygget 1:3 flytta in i juli 1921 på 1:7 med sin hustru Maria Petersson från Östergötland. Efter fem månader på Vasabygget 1:7 flyttar de till Helsingborg.

Den 30 juni 1916 såldes gården till Hugo Andersson och Geron Andersson. Dessa båda brödrar, födda i Heljalt nr 3, hade oklara vistelseorter kring 1916-1918. De flyttade tillsammans innan Hugo gifte sig 1919. Den sista anteckningen var då de flyttade från en ospecifierad boplats i Örkelljunga till Oderljunga i mars 1914. Där står de inte att finna såsom inflyttade.

Istället finner jag brodern Hugo Andersson först den 5 sep 1919 då han flyttar in till Ybbarp nr 1 från Näshult i Vetlanda. Innan dess har han varit i Stockholm. Var brodern Geron befunnit sig efter 1914 vet jag inte än.

Den 27 april 1918 säljer brödrarna Vasabygget 1:7 till den då 42-årige, Petter Pettersson som mellan 1904 och 1910 ägt Vasabygget 1:6.

Den 16 feb 1940 såldes gården till, den då 34-årige, Gunnar Vingren.

Under tidsperioden 1910 - ca 1950 tycks det vara - redovisningsmässigt - lite oklart för Vasabygget 1:7 vem som bodde där. Det köptes och såldes gårdar av ägare som inte bodde på gården. Kanske var det en spekulationstid, kanske var det andra orsaker till oredan i redovisningen.

Vasabygget 1:7 finns inte längre, då marken uppgått i Vasabygget 1:17, för att senare bli en egen fastighet, nämligen dagens Vasabygget 1:18.

På Vasabygget 1:18 (postlåda 303) bor idag Patrik Waldt.

Källor: Husförhörsböcker från Oderljunga m m (Arkiv Digital) samt hitta.se