Torvbrytning

Ingen industriell torvbrytning har skett inom Vasabyggets gränser, men flera av Vasabyggets invånare har försörjt sig - helt eller delvis - på torvbrytning. Se bild nedan!

Omedelbart norr om Vasabyggets gräns har nuvarande Hasselfors Garden AB haft torvbrytning under flera år på Rågmyren. Torvtäkten på Rågmyren är numera avslutad.

Här följer lite om torvtäktens historia fram till 1951:

"Det var först i början av 1900-talet, som mossarna började att utnyttjas. År 1902 förvärvade läroverksadjunkt Johannes Hellström från Malmö ett markområde i Månstorp av Bengt Thorstersson, Månstorp nr 3.

Något år senare bildades ett bolag för framställning av torvströ och torvmull. Till disponent utsågs Carl von Ekensten, Eslöv. En av Köpingegårdarna inköptes 1905 och för driften nödiga byggnader uppfördes. Spår drogs från Perstorps station till fabriken. Nytt bolag bildades 1911 med säte i Malmö, vilket trädde i likvidation 1928. Det nya bolaget, som därefter omedelbart bildades, övertog lantbruk, torvmossar och fabriksanläggningar. Vid Rågmyr började bolaget med bränntorvstillverkning, vilket återupptogs 1942 och har sedan fortsatt. Torvströfabriken eldhärjades 1948, men återuppstod strax därefter i moderniserat skick. Fabriken, som sysselsätter ett flertal arbetare, började för några år sedan en export av torvströ till U.S.A.."

(Källa: Sundberg, John (1951): "Oderljunga, bygden och sparbanken", sid. 61, Klippan: Ljungbergs tryckeri)

Bilden från Perstorps Hembygdsförening, Gunnar Johanssons fotosamling.

På torvmossen (Rågmyren) i Karsholm. Femte personen från vänster är Erik Vingren från Vasabygget.

Källa: Bygdeband.se