Vasabygget 1:19 (postlåda 112)

Vasabygget 1:19 (nuvarande postlåda 112) är en 1 861 kvm stor avstyckning av tidigare Vasabygget 1:6. Bostadshuset för Vasabygget 1:6 var nuvarande postlåda 401.

Vasabygget 1:6 var en del av Vasabygget 1:1, som efter 1900 ägdes av Nils Rosengren från Skingeröd. Han ägde då hela Vasabygget minus Vasabygget 1:2 och 1:3 samt skoltomten.

Den 20 mars 1902 köptes avstyckningen Vasabygget 23/192, som senare benämndes Vasabygget 1:6, den femte avstyckningen av Vasabygget 1:1. Petrus Pettersson köpte av Nils Rosengren.

Vasabygget 23/192 (Vasabygget 1:6) bestod av all mark söder om vägen Tosteboholm - Månstorp utom Vasabygget 1:3. Vägen har ändrats till nuvarande läge efter att Vasabygget 1:6:s bostadsbyggnad ligger mitt på den äldre vägsträckningen. En bit av den äldre vägsträckningen kvarstår från bostadshuset österut till nuvarande allmänna väg. Anledningen till vägändringen är oklar.

Den 28 dec 1904 sålde Petrus Pettersson 1:6 till den då 28-årige ungkarlen Petter Pettersson från Karsholm. Det är dock oklart var han bodde. I kyrkoboken står hans boende antecknat som "i Örahult" eller "hos föräldrarna i Karsholm".

Den 28 dec 1910 sålde Petter Pettersson 1:6 till den då 34-årige Nils Petter Enberg. Han var en f.d. soldat och kom från Heljalt nr 2 med hustrun väverskan Alma och tre barn. De flyttade tillbaka 1913 till Heljalt nr 2.

Den 14 mars 1914 såldes gården till den då 33-årige Martin Andersson och 35-åriga Alma Andersson. De var nygifta och kom närmast från Skäggestorp nr 1 resp. Månstorp nr. 1.

Den 29 maj 1929 övertogs hela gården av hustrun Alma Andersson p.g.a. bodelning mellan makarna efter 15 års barnlöst äktenskap . Skilsmässan vann laga kraft i oktober året efter. Den 8 april 1935 avled Alma i bröstcancer. 9 månader efter att Alma dött, dog Martin av astmatisk bronkit den 8 jan 1936.

Den 21 mars 1935 såldes gården till, den då 25-årige, Erik Pettersson från Heljalt nr 6. Året efter kommer Karin Nilsson, då 24 år, från Skäggestorp till Vasabygget 1:6, tillsammans med sin halvsyster Hanna Nilsson samt deras mor, Hilda Truedsdotter och hennes man Ludvig. Då - 1936 - gifter sig Erik och Karin och får året efter det första barnet, av flera.

På 1950-talet låter Erik bygga ett litet hus till en syster från Karsholm. Efter Eriks död 2001, så köper en man från Helsingborg huset plus den omgivande tomten på 1 861 kvm och använder det som sommarstuga. 2005 köper Ingrid Jarlsson från Månstorp tomten och det lilla huset.

Hennes man, Sven Erik Jarlsson, river det och bygger (Se ovanstående bild!) ett nytt hus, dagens Vasabygget 1:19 (nuvarande postlåda 112).

Nuvarande boende på Vasabygget 1:19 (postlåda 112) är Josefin och Mikael Olsson.