Vasabygget 1:16 (ingen postlåda)

Vasabygget 1:16

Fastigheten är en 8.200 kvm stor avstyckning 1945 av Vasabygget 1:9. Vasabygget 1:16 ligger på norra sidan om vägen mitt emot Vasabygget 1:3 (nuvarande postlåda 107).

Vasabygget 1:16 köptes den 30 sep 1945 av Pontus Persson på Tosteboholm 1:8 (nuvarande postlåda Vasabygget 105) från Karl och Anna Pettersson i Vasabygget 1:4 och 1:9 (nuvarande postlåda 204) den 1 sep 1945.

Torvarbetaren Pontus Persson, då 55 år, bodde med sin fru Hulda på Tosteboholm 1:8 (nuvarande postlåda Vasabygget 105) och fick, i och med köpet av Vasabygget 1:16, en 8.200 kvm åkermark att odla på.

Vasabygget 1:16 är omgärdad av en stengärdsgård som kommer från marken på 1:16. Om den tidigare ägaren av Vasabygget 1:9, Karl Pettersson, eller Pontus Persson på Tosteboholm 1:8 röjde jorden är oklart.

När "dansken" Oswald Roth köpte Tosteboholm 1:8 1961 så ingick Vasabygget 1:16 i köpet, men Oswald ansåg sig då inte ha råd att köpa även 1:16 utan ville endast köpa hus plus omkringliggande tomt på Tosteboholm 1:8.

Mäklaren såg då till att Vasabygget 1:16 styckades av från Tosteboholm 1:8 och blev en enskild fastighet.

Vasabygget 1:16 köptes istället av Hulda Persson den 9 feb 1961. Herbert Westerlund, från Perstorp, köpte 1:16 den 5 feb 1962 och satte granplantor på hela den tidigare åkern. Herbert överlät Vasabygget 1:16 till sin dotter Anna-Maria, som nu bor på Källstorp 120. Fastigheten har kalhuggits under hösten 2017 och förfallet på den på 1960-talet ditfraktade "sommarstugan" är numera väl synligt.