Händelser i eller omkring Vasabygget


Det brinner kring Vasabygget

Det ovanligt heta och torra sommarvädret 2018 medförde att det brann i skog och mark på många platser i Sverige.

Marianne Håkanson, född Vingren, nämnde: "Med tanke på skogsbränderna i sommar kom jag på att någon gång på 1950-talet brann det på myren (Rågmyren) norr om Ulfs (Vingren) gård. Brandkåren tog sig över "våra" marker för att komma nära. --- ...kanske det finns uppgifter att hämta i tidningen. --- ...det var stor uppståndelse hemma."

Tidningar brukar digitalisera sina papperstidningar, men jag kunde inte finna något digitaliserat från 1950-talets Norra Skåne eller NST. Däremot fann jag en senare tidningsartikel om den förre brandchefen i Perstorp. Han hade en pärm med brandkårens samtliga utryckningar från 1930-talet och framåt.

Efter kontakt med en av brandchefens döttrar så ringde jag upp nuvarande räddningschefen Leif Hylander den 7 augusti 2018.

Han skulle undersöka räddningskårens dokument och återkomma om han fann något. Just då jag ringde hade räddningskåren fullt upp med bränder.

Jag sände ett mail till honom den 12 oktober om han hunnit titta på dokumenten.

_________________________

Den 14 januari 2019 har jag ännu inte hört av honom...