Vasabygget 1:3 (postlåda 107)

Boende Vasabygget 1:3 mellan 1896(?) till 1939

Dåvarande ägaren Maria Lindau, född i Finja 1860, död i Vasabygget 1939, tillsammans med en av sina söner omkring 1920, då bostadshuset nyligen flyttats från Oderljunga och återuppförts på Vasabygget 1:3.  Den gamla bostaden stod ungefär på fotografens plats och användes som lada fram till omkring 1950.

Gåva av en av Maria Lindaus barnbarn (fotot taget av "pågen" Gunnar Johansson, Vasabygget).


Boende Vasabygget 1:3 mellan 1939 till 1967

Bilden till vänster visar Knut "Knutte" Nilsson, född i Riseberga 1897, död 1981 i Perstorp, trädgårdsmästare. I mitten sonen Hans "Lille Hasse", född 1925 i Oderljunga, torvarbetare samt  till höger hustrun Alva Nilsson, född 1904 i Perstorp, död 1989 i Klippan, trädgårdsmästare.

Damen i trädgårdsstolen är möjligen Alvas eller Knuts mor.

Notera att sonen Hans står vid den grind som fanns vid ingången från vägen. Ena grindhalvan står fortfarande (2018) i ladan på Vasabygget 1:3.

Källa: Edvin Johanssons bildsamling, uppgifter från Marianne Håkansson (född Vingren) och Fred Vingren, båda Perstorp


Då gifter i naturen var accepterat

Denna tomma påse upptäcktes i grunden till bostadshuset vid renovering av golvet.

Påsen kan sägas representera den tid då gifter rutinmässigt tillsattes till livsmedel för att slippa insektsangrepp. Att de var skadliga för människor funderade man mycket lite på.


Boende Vasabygget 1:3 mellan 1967 till 1993

Bilden togs 1968 och dåvarande ägare, Axel och Inga Svenson, 69 resp. 53 år, bor fortfarande kvar i Åkarp utanför Malmö.

Året innan köpte de fastigheten av Knut och Alva Nilsson. Samma år inleds det fleråriga arbetet med att renovera den slitna bostadsbyggnaden.

Bl.a. fick köksingångens utbyggnad på bilden rivas och skorstenen samt bakugnen av natursten rivas. Köksingångens utbyggnad var murken och råttor kom in i köket. Skorstenens och bakugnens naturstenar var lösa och det rök in vid eldning.

Källa: Privat foto


Boende Vasabygget 1:3 mellan 1967 till 1993

Flygfotot togs på våren 1977 (Arkiv Digital påstår 1975). Observera att elledningen fortfarande var luftburen ända fram till bostadshuset. Den går in på husets gavel. Elstolpen står i gräsmattan vid björkar åt höger i bilden. Därefter går den ut till huvudledningen vid vägen (ur bild). Stolpen till höger om flaggstången bär en luftburen telefonledning. De rektangulära kökslanden är grunderna till föregående ägares drivhus.


Källa: Privat foto