Vasabygget 1941

Nedanstående bilder är från mantalsskrivningen 1941.

Källa: Arkiv Digital, "Häradsskrivaren i Hässleholm Fögderi (L) FIa:37 1941-1945" bild 1330, 1340 och 1350.

Fastighetsbeteckningarna visar på vilket hus i Vasabygget det gäller.

En litet stöd: Vasabygget 1:3 är torpet på vänster sida mot Häljalt. Fastighetsbeteckningarna idag har till viss del ändrats, så de inte helt går att känna igen från 1941.

Men lite försök till översättning:

Vasabygget 1:7 och Vasabygget 1:5 bör ha varit någon del av Ulf Vingrens ägor nu.

Vasabygget 1:6 är nuvarande postadress Vasabygget 401 med ytterligare mark.

Vasabygget 1:11 är nuvarande postadress Vasabygget 113.