Jordbruksdeklaration 1944

Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206)

1944 hade denna fastighet 11,4 hektar mark, innan den såldes till Gunnar Vingren på grannfastigheten.

"Pågarna" Edvins och Gunnars mor, Elisabeth Tuvesson, tillika leksaksförsäljerska, ägde fastigheten.

De röda siffrorna är tjänstemannens på Jordbruksverket kontrollsiffror.

1944 fanns alltså 6 självständiga skogs- och jordbruksfastigheter i Vasabygget. Nu (2019) återstår 3, varav en (Vasabygget 1:17 [postlåda 121]) är dominerande.

Källa: SCB och Arkiv Digital


Vasabygget 1:5 (nuvarande postlåda 121)

1944 - mitt under brinnande krig i övriga Europa - hålls i Sverige "Allmän jordbruksräkning" i september.

Jordbruksägare - som i Sverige var betydligt fler till antalet än idag - fick ange uppgifter för sin gård. Med röd penna verifierade eller korrigerade en tjänsteman på Jordbruksverket uppgifterna.

Ovanstående jordbruksräkning gäller dåvarande fastighet Vasabygget 1:5, som ingår i dagens större Vasabygget 1:17. Ägaren och brukaren av marken var Gunnar Wingren. Gårdens storlek var 19 hektar (190 000 kvadratmeter).

Man kan notera att el inte användes vid matlagning eller för varmvatten. Endast till belysning.

Källa: SCB och Arkiv Digital


Vasabygget 1:6 (nuvarande postlåda 401)

Ovanstående jordbruksräkning gäller dåvarande fastighet Vasabygget 1:6, som ingår i dagens mindre Vasabygget 1:20. Ägaren och brukaren av marken var Erik Pettersson. Gårdens storlek var 13 hektar (130 000 kvadratmeter).

Man kan, även här, notera att el inte användes vid matlagning eller för varmvatten. Endast till belysning.

Källa: SCB och Arkiv Digital


Vasabygget 1:9 (nuvarande postlåda 204)

Ovanstående jordbruksräkning gäller fastigheten Vasabygget 1:9. Ägaren och brukaren av marken var Carl Pettersson. Gårdens storlek var 22,1 hektar (221 000 kvadratmeter).

Man kan ånyo notera att el inte användes vid matlagning eller för varmvatten. Endast till belysning.

Källa: SCB och Arkiv Digital


Vasabygget 1:7 (nuvarande postlåda 303)

Ovanstående jordbruksräkning gäller fastigheten Vasabygget 1:7. Ägaren och brukaren av marken var Einar Vingren, bror till Gunnar Vingren i granngården. 


Nuvarande postlåda 303 utgjorde bostads- och ekonomibyggnader och gården omfattade även marken sydost om bostaden. Nu ingår denna mark i fastigheten Vasabygget 1:17 (postlåda 121). Vasabygget 1:7:s storlek 1944 var 5 hektar (50 000 kvadratmeter).


Man kan även här notera att el inte användes vid matlagning eller för varmvatten. Endast till belysning.

Källa: SCB och Arkiv Digital


Vasabygget 1:3 (nuvarande postlåda 107)

Ovanstående jordbruksräkning gäller fastigheten Vasabygget 1:3. Ägaren och brukaren av marken var Knut "Knutte" Nilsson.


Vasabygget 1:3:s storlek 1944 var 4,5 hektar (45 000 kvadratmeter).

Man kan även här notera att el inte användes vid matlagning eller för varmvatten. Endast till belysning.

Källa: SCB och Arkiv Digital