Tidigare okänd husgrund

Ägaren av Vasabygget 1:17, Ulf Wingren, visade på en - för mig - tidigare okänd husgrund strax norr om nuvarande Postlåda 206 (f.d. "pågarnas"). Den ligger på en höjd en bit öster om vägen mot Karsholm och ganska nära älgtornet (Se fotot!).

Enligt Ulf förstördes en del av husgrunden vid stormen Gudrun, men man kan fortfarande ana husets placering.

Jag kan inte finns huset på någon äldre karta så vem eller vilka som bott där är okänt.

Men en spekulation är att huset finns med på nedanstående bild av brevbäraren i Vasabygget.

Det är okänt var "pågen" Gunnar Johansson har tagit bilden. Men om vi föreställer oss att brevbäraren har stått på vägen utanför Johanssons (nuvarande postlåda 206) i vägsänkan vid Johanssons norra gräns, med ryggen mot Karsholm, så skymtar man ett hustak i bildens högra sida. Detta hus skulle ha kunnat stå på den tidigare okända husgrunden.


Kvarvarande husgrunder i Vasabygget

Med nuvarande kännedom tycks det finnas fem kvarvarande husgrunder.

Efter hand kompletteras denna sida med karta, fotografier och ytterligare information om husgrunderna.

1. "Tomtehus" på Vasabygget 1:17 (postlåda 121), gränsande i norr mot Rågmyren.

Beteckningen användes av familjen Vingren (Källa: Marianne Håkansson, född Vingren, Perstorp). Inom husgrunden finns rester av en eldstad.

Husgrunden är en s.k. backstuga. Troligtvis är denna husgrund densamma som beteckningen "Jordstugan" på 1750-talets mantalslängd. Huset återfinns på kartan från 1842 och finns intill beteckningen "75".

Strax intill ligger en grund som troligtvis varit ett litet stall.

2. Omkring 100 meter nordväst om "Tomtehus" finns på 1842 års karta ett bostadshus strax utanför Vasabyggets gräns, men beläget så att kontakten med Vasabygget borde vara vardagligt.

Denna ev. kvarvarande husgrund ska undersökas och vi återkommer om denna.

3. På Vasabygget 1:3:s (postlåda 107) mark finns två synliga husgrunder.

Den ena ligger några meter ifrån nuvarande bostadshus och utgjorde det tidigare bostadshuset. Byggnaden har haft yttermåtten 8,8 x 4,4 meter. Den har även varit ekonomibyggnad under några tiotal år, innan den revs på 1950-talet.

4. Den andra husgrunden ligger en bit in i Vasabygget 1:3:s skog. Se ovanstående bild!

Där finns två husgrunder, den ena bostadshuset och det andra en ekonomibyggnad. Det är lite oklart när och hur länge dessa byggnader använts, men troligtvis har det varit skollärare Schills bostad under en period. Kanske även skollokal under en tid.

5. Den sist upptäckta husgrunden ligger en bit norr om nuvarande Postlåda 206.

Där finns två husgrunder, den ena bostadshuset och det andra en ekonomibyggnad. Det är oklart när och hur länge dessa byggnader användes. Grunden är delvis raserad efter stormen Gudrun.