Vasabygget 1:15 (postlåda 206)

Boende Vasabygget 1:15 mellan ca 1900 till 1961

Änklingen 1892 och svarvaren Johannes Johansson, född 1860, kom från Heljalt nr 3 till Vasabygget 1:2, tillsammans med sin arbetspiga, senare leksakshandlaren, Elisabeth Tufvesson, född 1874. Johannes och Elisabeth hade tillsammans fyra "oäkta" (dvs avlade utom äktenskap) barn; Georg Johansson, född 1896, Artur Johansson, född 1898, Edvin Johansson, född 1902 samt Gunnar Johansson, född 1906. De två sista, Edvin och Gunnar, kan minnesgoda minnas som "pågarna". Från Georg, den förstfödde, och de tre följande pojkarna angavs Johannes såsom fader och Birgitta såsom "under äktenskapslöfte", "fästekvinna/arbetspiga", "arbetspiga" och "arbetspiga". 

Den 8 februari 1912 hölls en exekutiv auktion på Vasabygget 1:2 och Elisabeth Tufvesson tog över Johannes halva i fastigheten. Nu ägde hon hela Vasabygget 1:2! Johannes bodde dock kvar i huset till sin död i december 1923, 63 år. Elisabeth dog 1961, 87 år gammal.

Men Elisabeth, tillsammans med sina båda söner och f.d. arbetsgivare Johannes, sålde hela marken till Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206), utom tomten kring huset, till hemmansägarna Ingvar och Dora Sjöholm på Karsholm 3:19.

Tomten kring huset avstyckades och benämndes Vasabygget 1:15 (nuvarande postlåda 206) den 1 sept 1945.

Källa: Arkiv Digital, Oderljunga socken och från Gunnar Johanssons fotoarkiv, Perstorps Hembygdsförening, med tillstånd

Boende Vasabygget 1:15 mellan 1961 till 1996

Edvin Johansson, den äldste av "pågarna", med hatten. Till höger om Edvin: Maja och Alfons Hult med sonen Yngve i knät. Hästen hette Sprinter.

Bilden är från innergården på dåvarande Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206).

Edvin och brodern Gunnar ägde gården fram till sin död. Edvin dog 1996, 94 år gammal. Hans yngre bror Gunnar dog 2002, 96 år gammal.

Bilden är, med tillstånd, lånad av Perstorps Hembygdsförening.

Boende Vasabygget 1:15 mellan 1961 till 2002

Bilden visar den yngste av "pågarna" på Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206), fotografen Gunnar Johansson, på sin Indian med sidovagn.

"Erik Murares" son Allan Eriksson i Perstorp berättade att de två damerna utan glasögon är Fritz Svenssons i Löndala töser. Längst till vänster på bilden sitter Maja och Elly på pallen bakom Gunnar.

Platsen bör vara på vägen mot Karsholm och alldeles utanför bostadshuset på Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206).

Efter Gunnars död 2002 ägs fastigheten av en dansk kvinna.

Bilden ovan är, med tillstånd, lånad av Perstorps Hembygdsförening. Källa: Allan Eriksson, Perstorp.


Takläggning

Edvin Johansson med kompanjon lägger om halmtaket på ekonomibyggnaden i Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206).

Källa: Gunnar Johansson fotoarkiv, Perstorps Hembygdsförening, med tillstånd


"Herre på jakt"

står det på Gunnar Johanssons bild av brodern Edvin. Denne var intresserad av jakt och prövade dessutom på det riskabla yrket taxidermist (djurkonservator) några år.

På bilden med fyra fasaner och brödrarnas hund.

Källa: Gunnar Johanssons bildarkiv från Perstorps Hembygdsförening med tillstånd.