Grafen visar antalet boende på Vasabygget från 1741 till 1800. Den jämna och böjda linjen är en linje som visar trenden av antalet boende. I texten nedanför finner du detaljer från varje redovisade års mantalslängd.

Ovanstående diagram visar hur många personer som bodde i Vasabygget (antalet till vänster) mellan 1741 till 1798 (årtalen längst ned). Den heldragna linjen är genomsnittsökningen av antalet boende.

Soldater i Vasabygget från 1701

Källa: Mantalslängder Oderljunga Socken från 1741-1795. Dessa finns bl.a. i Arkiv Digital, en resurs på internet

Genom det tidigare (Sidan "Skrivelser från 1701") nämnda dokumentationen om kornetten Johan Hökfält, så kan vi konstatera att Vasabyggets soldat mellan 1701 till 1707 var kornetten Johan Hökfält. På Vasabyggets soldattorp bodde även hustrun Karin Persdotter.

Enligt Mantalslängdernas ibland svårlästa text så bodde på Vasabygget:

November 1741 5 personer, varav en Olsson (kanske var detta den indelte soldaten).

November 1742 4 personer, varav en Olsson.

November 1743 4 personer, varav en Olsson.

November 1746 4 personer, varav en Olsson.

November 1747 3 personer, varav en Olsson.

November 1748 4 personer, varav en Olsson.

November 1749 4 personer, varav en "kronovasall" Olsson.

November 1752 5 personer, varav en "kronovasall" Olsson.

November 1753 5 personer, varav en Olsson. Namnen Lars, Karna och Bengta nämns även.

November 1754 6 personer. Här finns en uppdelning på 4 plus 2 personer. Vid de två sista står även "Jordstugan". Kanske finns nu två hus i Vasabygget: Soldattorpet och jordstugan (ofta ungefär detsamma som en backstuga).

November 1755 5 personer. 4 i soldattorpet och 1 i jordstugan.

November 1758 3 personer. 3 i soldattorpet och jordstugan obebodd.

November 1759 3 personer. 4 i soldattorpet varav en pigan Catharina. Jordstugan obebodd.

November 1760 6 personer. 4 i soldattorpet varav en är pigan Bengta. 1 i Jordstugan och 1 i den annan husbyggnad.

November 1761 6 personer. 4 i soldattorpet och nu nämns en Tuvesson. 1 i Jordstugan och 1 i den tredje husbyggnaden.

November 1762 7 personer. 3 i soldattorpet. En Hammar i Jordstugan och 1 i den tredje husbyggnaden. Nu har en fjärde byggnad tillkommit där det bor 2 personer.

November 1763 7 personer. Nu har en ny byggnad tillkommit. Men redovisningen kan möjligen även betyda att 5 hushåll finns på Vasabygget. Endast "Jordstugan" nämns som byggnad. Denna har 1 person redovisad. Först redovisas Tuvesson och ytterligare en person. Därefter 1 person. Så Jordstugan. Slutligen 2 personer särskilt redovisade.

November 1764 9 personer. Först Tuvesson och 2 personer till. Därefter kvartermästaren Hammar med Anna och Elna. Så Jordstugan med 1 person. Sist 2 personer. För detta året finns den generella anmärkningen: "Följande finnas i socknen som är mantals- och mantalsavgiftsbefriande. Här nämns Jordstugan i Vasabygget. Om det innebär att det finns ytterligare personer i Jordstugan eller ej vet jag inte.

November 1765 13 personer. Först Tuvesson och 5 personer till. Därefter kvartermästaren Hammar med Anna och 2 personer till. Så Jordstugan med 2 personer. Sist 1 person. Alltså fortfarande 4 byggnader eller 4 hushåll.

November 1766 15 personer. Först Tuvesson, Bengt och Boel samt 2 personer till. Därefter kvartermästaren Hammar med 3 personer till. Till Hammar nämns "I tjänst vid...". Här är det troligtvis Hammar som är soldaten. Så 4 personer. Därefter 1 person. Slutligen ytterligare 1 person. Alltså 5 byggnader eller 5 hushåll i Vasabygget.

November 1767 19 personer. Först Hammar och 4 personer till. Därefter Jordstugan med 5 personer. Så 5 personer. Plus 2 personer. Sist 2 personer. 5 byggnader eller 4 hushåll.

November 1768 14 personer. Först Hammar och 4 personer till. Därefter Jordstugan med 5 personer. Så 2 personer. Sist 2 personer. Åter till 4 byggnader eller 4 hushåll.

November 1769 7 personer. 3 personer i den första byggnaden/hushållet. Därefter Jordstugan med 4 personer inkluderande Tuvesson (Se 1761 - 1766!). En spekulation: Vasabyggets soldat Tuvesson var avskedad/pensionerad och Hammar den nye soldaten, som bodde i soldattorpet. Åter till 2 byggnader.

Här dristar jag mig att spekulera var dessa byggnader/hushåll låg i Vasabygget.

Från början, med soldaten plus hustrun och ev. barn, var Vasabygget en enhet. Den första avstyckningen fick beteckningen Vasabygget nr 2 (1:2) och den andra avstyckningen fick beteckningen Vasabygget nr 3 (1:3). Den ursprungliga fastigheten fick då heta Vasabygget nr 1 (1:1).

Den fastighet som efter 1900 benämns Vasabygget 1:2 nu är det hus som minnesgoda vet att "pågarna" Edvin och Gunnar, födda 1902 resp. 1906, bodde i, innan de flyttade till lägenheter i Perstorp. Detta hus stod tomt en tid och köptes därefter av ett danskt par. Numera tycks ingen bry sig om fastigheten. Husens (boendefastighet och lada) läge är detsamma som på 1842 års karta. Synd att Vasabyggets äldsta, nu stående, byggnad får  förfalla!

Men åter till 1767: Kanske är Vasabygget 1:2 detsamma som "Jordstugan" och nuvarande Vasabygget 1:3 detsamma som de tre i november 1767 redovisade hushållen.

Men en alternativ förklaring på var "Jordstugan" låg gavs av Marianne Håkansson, född Vingren, Perstorp: Jordstugan, som ju var en s.k. backstuga, kan vara husgrunden ca 250 m norr om Vasabygget 1:17:s bostadsbyggnad. Den kallas för "Tomtehus", är en backstuga och innehåller rest av en eldstad.

Sistnämnda förklaring är nog den korrekta eftersom Vasabygget 1:2 varken har någon backe eller jordupphöjning som kunnat möjliggöra en jord- eller backstuga.

November 1770 8 personer. Först 5 personer i soldattorpet. Därefter Jordstugan med 3 personer inkluderande Tuvesson.

November 1771 7 personer. Först 5 personer i soldattorpet. Därefter Jordstugan med 2 personer inkluderande Tuvesson. Dessa 2 personer antecknades såsom "utfattiga".

November 1772 8 personer. Först 5 personer i soldattorpet. Därefter Jordstugan med 3 personer inkluderande Tuvesson.

November 1773 10 personer. Först 7 personer i soldattorpet. Därefter Jordstugan med 3 personer inkluderande Tuvesson. 

November 1774 12 personer. Först 7 personer i soldattorpet. Bland dem bodde nu en Trulsson. I ett annat hus/hushåll bodde 2 personer. I Jordstugan bodde 3 personer inklusive Tuvesson.

November 1775 12 personer. Först 7 personer i soldattorpet. Trulsson med Per och drängen Ola samt pigan Pernilla plus ytterligare en person (kanske hustrun). I ett andra hus/hushåll bodde Ola Holmström plus ytterligare en person. Ola var "i tjänst", så han borde vara den indelte soldaten på Vasabygget. Därefter Jordstugan med 2 personer inkluderande en Evarsson.

November 1776 13 personer. Först 7 personer i soldattorpet. Därefter Jordstugan med 3 personer inkluderande Tuvesson. I det tredje huset/hushållet hade skomakaren Nils Jugarsson flyttat in med ytterligare 2 personer.

November 1777 12 personer. Först 7 personer i soldattorpet. Trulsson med nyfödde(?) Jeppa och 5 andra. Därefter ryttaren Ola Holmström "i tjänst" plus 1 person. Jordstugan med Gerike(?) Tuvasson och 1 person.

November 1778 11 personer. Först 6 personer, Trulsson med 5 andra. Därefter drängen Ola (Se 1775!) som är "bräcklig". I Jordstugan Tuvesson och 1 person. Slutligen ryttaren Ola Holmström "i tjänst" och 1 person.

November 1779 8 personer. Först 6 personer, Trulsson och 5 andra. Jordstugan med Tuvasson och 1 person. De i Jordstugan antecknade såsom "Allmosehjon".

November 1780 10 personer. Först 7 personer, Trulsson med 6 andra. Jordstugan med Tuvasson och 2 personer. De i Jordstugan antecknade såsom "Allmosehjon".

November 1782 11 personer. Först 7 personer, pigan Bengta med 6 andra. Så en Nils Nilsson med ytterligare 1 person. Jordstugan med Tuvesson och 1 person.

November 1783 9 personer. Först en Elim Karlsson och pigan Johanna samt ytterligare 5 personer. Därefter 2 personer i ett särskilt hushåll/hus.

November 1784 11 personer. Först Elim Karlsson och drängen Nils samt ytterligare 5 personer. Därefter Tuvesson och 1 person. 1 anonym person i ett särskilt hushåll/hus.

November 1785 12 personer. Först Elim Karlsson samt ytterligare 7 personer. Därefter Tuvesson med fru. Slutligen 2 anonyma personer i ett särskilt hushåll/hus.

November 1786 12 personer. Först Elim Karlsson samt ytterligare 7 personer. Därefter kvartermästare Hammar ensam. Så Tuvesson med fru. 1 anonym person bor ensam.

November 1787 12 personer. Först Elim Karlsson samt ytterligare 6 personer. Pigan Dissa omnämns såsom "gammal och bräcklig". Därefter kvartermästare Hammar ensam. Så Tuvesson med fru.

November 1788 14 personer. Först Elim Karlsson samt ytterligare 7 personer. Därefter kvartermästare Hammar som nu fått sällskap med 2 personer. Jordstugan har 2 personer, gissningsvis Tuvesson med fru. En skomakare Christian Jönsson flyttar in ensam.

November 1789 12 personer. Corporalen Hammar från Oderljunga flyttar in med 4 personer. Kvartermästaren Hammar med 3 personer, varav en är "bräcklig". I Jordstugan bor fortfarande Tuvesson med fru. Skomakaren Kristian Jönsson verkar fortfarande ensam.

November 1790 11 personer. En Jacob Månsson ersätter corporalen och har med sig ytterligare 4 personer. Kvartermästare Hammar med 3 personer. Så Tuvesson med fru i Jordstugan.

November 1791 9 personer. Först Jacob Månsson samt ytterligare 4 personer. Kvartermästare Hammar tillsammans med en Chatarina. Så Tuvesson med fru i Jordstugan.

November 1792 11 personer. Först Jacob Månsson samt ytterligare 4 personer. Kvartermästare Hammar och Chatarina plus ytterligare 2 personer. Hammar och Chatarina är "oförmögna", dvs orkar eller förmår inget. Så Tufvarsson med fru i Jordstugan

November 1793 14 personer. Först Jacob Månsson samt ytterligare 4 personer. Kvartermästare Hammar och Chatarina samt ytterligare 2 personer. Tuvesson med fru i Jordstugan dör eller flyttar från Vasabygget. In kommer Högfeldt "i tjänst" med ytterligare 4 personer. Här får man förutsätta att Högfeldt är den nye indelte soldaten.

November 1794 13 personer. Först Jacob Månsson samt ytterligare 5 personer. Kvartermästare Hammar och Chatarina med ytterligare 1 person. Så ryttaren Högfeldt "i tjänst" med 3 personer.

November 1795 11 personer. Först Jacob Månsson samt ytterligare 4 personer. Hammar och Chatarina med ytterligare 1 person. Så "ryttmannen" Högfeldt "i tjänst" med 3 personer.

November 1796 8 personer. Först Jacob Månsson samt ytterligare 3 personer. Hammar och ytterligare 1 person. Slutligen en nyinflyttad Anders Olsson med ytterligare 1 person.

November 1797 7 personer. Först Jacob Månsson och hustrun Pärnilla, en Nils samt ytterligare 3 personer. Hammar har nu blivit ensam.

November 1798 8 personer. Först Jacob Månsson, sonen Nils och pigan Kjerstina samt ytterligare 1 person. "Gamla" Hammar bor ensam. I ett särskilt hushåll/hus bor en Chatarina. Slutligen (Anders) Olsson med ytterligare 1 person.

November 1799 14 personer. Först Jacob Månsson och Kjerstina samt ytterligare 4 personer. Därefter Hammar och systern Chatarina som flyttat in igen. Så Anders Olsson och ytterligare 3 personer. Slutligen flyttar Gusten och Maria in.


Antal boende i Oderljunga församling

Här jämför jag antal boende i Oderljunga församling med antal boende i Vasabygget.

Folkmängden 1698 i Oderljunga församling var 243 personer. Av dessa fanns minst 1 person i Vasabygget. Troligtvis soldaten korpral Ekbom. Det motsvarar 0,4 procent av församlingens folkmängd.

Folkmängden 1760 i Oderljunga församling var 345 personer. Av dessa fanns 6 personer i Vasabygget. Det motsvarar 1,7 procent av församlingens folkmängd.

Folkmängden 1882 i Oderljunga församling var hela 1 976 personer. Av dessa fanns 23 personer i Vasabygget. Det motsvarar 1,2 procent av församlingens folkmängd.

(Källor: 1. Oderljunga minnesskrift, 1951 sid 63 och 2. Oderljunga husförhörsbok [1880-1885] sid 226-227)