Fotografier från bostäder

Här ser du länkar till fotografier från samtliga bostäder i Vasabygget fram till idag (2018).

Om Du själv har ett eller några fotografier, som är av allmänintresse, från någon av Vasabyggets bostadsbyggnader så sänd gärna ett email till mig (kent(at)meissner.se)!