Bilder från Vasabygget

Lada rivs i Vasabygget på 1920-talet

Marianne Håkansson (född Vingren), Perstorp skriver till bilden:

"Byggnaden på bilden fanns på fastigheten som Fredrik Vingren köpte, söder om bostadshuset. Rivningen skedde troligen under senare delen av 20-talet och materialet användes i viss mån vid byggandet av nya gården.

Ulf (ägare till Vasabygget 121) har uppfattningen att det har funnits fler ekonomibyggnader i början av Fredriks tid. Det finns ruiner väster om den byggnad som finns i dag.

Det har även funnits en jordkällare, (syns på flygfotot från 1960 som en svart prick. Skrolla ner!) som troligen revs omkring 1970. Detta gjordes för att Gunnar Vingren ville få vägen längre från bostadshuset. Ingången var ungefär rakt söder om gårdspumpen, som finns kvar än i dag."

Bilden är ett mycket intressant komplement till den återstående byggnaden, nuvarande postlåda 114 (Se Översättningskarta!).

Nedanstående del från 1842 års karta (vägen justerad till 1902 års förhållande) visar nuvarande postlåda 114:s föregångare. Byggnaderna tillhör det ursprungliga soldattorpet och de röda bokstäverna markerar (A) nuvarande bostadshus samt (B) ovanstående, numera rivna, ladubyggnad.

Man kan även se att vägen - som omnämnts på annan plats - går omedelbart intill bostadsbyggnaden (A). Observeras bör att vägen, på den ursprungliga kartan från 1842, låg längre söder ut och gick rakt igenom nuvarande postlåda 401:s bostadshus.

Ovan nämnda "...det har funnits fler ekonomibyggnader..." kan ses på kartan. Dock synes den ha varit belägen sydost om bostadsbyggnaden.


Vinterväg i Vasabygget

Det är inte första gången som det kommit rikligt med snö till byn.

Att dela ut posten skedde med cykel, utan dubbdäck och med yrkesstolthet. Postiljonen heter Alfred Sjöholm.

Källa: Perstorps Hembygdsförening, Gunnar Johanssons fotosamling


Vägunderhåll i Vasabygget

Någon har känt igen vägskrapans förare som "Harry Eriksson". Med en sökning på Arkiv Digital för 1950 finner jag: "Harry Eriksson, vägarbetare, född 1904 i Lillaryd, Perstorp. Boende 1950 i Perstorp med fru och dotter".

Vägskrapan är inget hemmabygge, utan tillverkad av Munktells i Eskilstuna. Modellen kallas C1 och tillverkades mellan 1938-1940.

Bilden från Perstorps Hembygdsförening, Gunnar Johanssons fotosamling.


Fredrik Vingren på Äljalt 2:14, Hässleholm kommun

Fredriks far Jacob Gunnesson fick lagfart 1879 på Äljalt 2:14. Sonen Fredrik Vingren Jacobsson övertog fastigheten 1897. Fredriks dotter Judith gifte sig med Almén Johansson från Karsholm och övertog fastigheten på 1920-talet. Deras båda söner Erik och Karl-Åke Almén övertog fastigheten 1981. Ulf Vingren, Vasabygget 1:17, deras kusin, övertog fastigheten 2010.

Köpare av Vasabygget 1:5

Fredrik Jacobsson Vingren, född 1874, med barn. Fotografiet bör vara taget omkring 1913. Fredrik med familj bodde då på Äljalt 2:14. Han köpte Vasabygget 1:5 år 1920.

Främre rad: Berta, född 1908, Einar, född 1910, fadern Fredrik och Gunnar, född 1906. Bakre rad: Anna, född 1902 och Judith, född 1900.

Källa: Bygdeband.se


Vasabyggetbo på Oderljunga kyrkogård

Fredrik Wingrens (Se ovanstående text!) gravsten. Farfar till nuvarande boende på Vasabygget.

Källa: Gravstensinventeringen, Sveriges släktforskarförbund.


Vasabygget 1:5 (Postlåda 121) för 75 år sedan

Bilden är från 1943 och visar bostadshuset på nuvarande fastighet Vasabygget 1:17, med samma placering som idag.

Källa: Privat foto


1-årig Marianne Vingren på gräsmattan utanför hemmet

Information på bilden: "Bild nr 0023. Marianne Wingren f.[ödd] 1943 dotter till Gunnar o Maj Vingren Vasabygget. Gården kallades för Fredriksminne. G[ift].m[ed]. Lars Håkansson."

Källa: Edvin Johanssons bilder och Marianne (född Vingren) Håkansson, Perstorp


Höskörd den 29 juni, 1946

Höskörd på Vasabygget 1:17:s östra marker. Gården i bakgrunden är nuvarande postlåda 126.

Från vänster på bilden: Einar Vingren, Marianne Vingren, Fred Vingren, Maj Vingren gift med Gunnar Vingren.

Bilden från Perstorps Hembygdsförening, Gunnar Johanssons fotosamling.


På torvmossen (Rågmyren) i Karsholm/Vasabygget.

Femte personen från vänster är Erik Vingren från Vasabygget.

Källa: Bygdeband.se


Torvarbete norr om Vasabygget

Upptagning av torv på Rågmyren. Därefter fraktades torven per utlagd smalspårig järnväg till torvfabriken i Köpinge.

Kan huset i bakgrunden vara den nordöstra gården på Vasabygget 1:17 (nuvarande postlåda 126)?

Bilden från Perstorps Hembygdsförening, Gunnar Johanssons fotosamling.

Greta och Erik Nilsson på Vasabygget 1:12 (nuvarande postlåda 110)

Finns även fotografi från Eriks och Gretas familj längre ner på denna sida.

Fotografierna från sonen Allan Eriksson, Perstorp.


Fribaptistförsamlingens föreståndare

mellan 1943 till omkring 1990 var muraren och predikanten Erik Nilsson, född 1904. I Vasabygget kallades han för "Erik Murare". Han byggde tegelhuset på nuvarande postadress Vasabygget 110.

Fler bilder av Erik och hans familj finns ovanför och nedanför denna sida.

Bilden från Perstorps Hembygdsförening, Gunnar Johanssons fotoarkiv.


Söndagsskolan i Vasabygget.

Fotografiet är från Erik Schöns trädgård, nuvarande postadress 204.

"Erik Murares" son Allan Eriksson i Perstorp berättade att han själv sitter längst fram, andra från höger räknat. Allans bror Seth sitter längst fram, andra från vänster räknat.

Enligt Bygdeband så visar bilden "Bilden är tagen i Karl Petterssons trädgård. Främre rad.fr.v. ? , Zeth Eriksson, Lars Svensson, Bengt Castor, Kurt Gustavsson, Hans Svensson, ? , Allan Eriksson, Stig Eriksson. Mittraden: Valborg Vilmarsson, Gun Blomkvist, ? , Gulli Eriksson, Gun Alm, Ann-Britt Olofsson. Bakre rad.fr.v. ? , Gunvor Castor, Margit Vesterlund, Vera Eriksson, Birgit Olsson, ? , Evy Bengtsson, Brita Nilsson."

Källa: Allan Eriksson, Perstorp samt Bygdeband.se


"Historiska amatörbilder öppnas för allmän beskådan

Amatörfotografen Gunnar Johansson föddes i Vasabygget norr om Perstorp år 1906. Någon gång i början av 1920-talet började han fotografera vänner och bekanta. "Bredvid-sysselsättningen" växte och Gunnar Johansson var med både till vardag och fest med sin kamera. Han tog skolfotografier, dokumenterade större händelser i bygden och tog familjeporträtt. I nästan hela sitt liv bodde han kvar i hembyn. Länge har det funnits intresse inom hembygdsföreningen i Perstorp att visa bilderna för en större allmänhet. Tack vare en släkting till fotografen som fått flera hundra glasplåtar (den tidens negativ) i arv har det blivit möjligt.

I dag (1 april 2005), lördag, klockan 13.30 visas en del av fotografierna, uppförstorade på filmduk. Träffen är ett samarrangemang med studieförbundet Vuxenskolan.

- Vi kommer att hjälpas åt att berätta om vad vi vet om bilderna. Det blir nog mer som ett samtal, säger Birgit Nilsson som är en av dem som håller i samlingen.


Ethel och Sven-Owe Kvist har tillsammans med Sven "Smällaren" Johansson kopierat 167 av Gunnar Johanssons fotografier till ett arkiv som nu förvaras av hembygdsföreningen. Arbetet med bilderna fortsätter som en studiecirkel hela våren.Gunnar Johansson slutade att fotografera runt 1950. Många av människorna som finns på hans bilder är borta sedan länge. Men många fler kan identifieras och där behöver hembygdsforskarna hjälp.

- Det är lite därför som vi nu också visar dem för allmänheten. Vi hoppas att fler blir igenkända, säger Birgit Nilsson.

Visningen hålls i Oderljunga församlingshem."

Källa: Helsingborgs Dagblad, 1 april 2005


Gunnar Johansson,

född 1906 i Vasabygget. Bodde ogift, hela sitt liv, i Vasabygget på fastigheten Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206). Fotograf. Här ett tidigt självporträtt, möjligen från slutet av 1920-talet. En av "pågarna" på 1:2.

Bilden från Perstorps Hembygdsförening, Gunnar Johansson fotosamling.


Gunnar Johanssons Indian med sidovagn

Jag spekulerar här och tar tacksamt emot korrigeringar från dem som vet bättre.

Bilden visar den yngste av "pågarna" på Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206), fotografen Gunnar Johansson, på sin motorcykel med sidovagn. Vet någon vem de tre gracerna är?

"Erik Murares" son Allan Eriksson i Perstorp berättade att de två damerna utan glasögon är Fritz Svenssons i Löndala töser. Längst till vänster på bilden sitter Maja och Elly på pallen bakom Gunnar.

Platsen bör vara på vägen mot Karsholm och alldeles utanför bostadshuset på Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206).

Bilden ovan är, med tillstånd, lånad av Perstorps Hembygdsförening. Källa: Allan Eriksson, Perstorp.


Från Vasabygget 1:2

Från vänster på bilden står Elisabeth Tufvesson ("Elise"), mor till "pågarna" Gunnar (andra från vänster) och Edvin (fjärde från vänster). Längst till höger står Thelander Tuvesson, Elises bror. Samtliga boende på dåvarande Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206).

Bilden från Perstorps Hembygdsförening, Gunnar Johanssons fotosamling. Namnuppgifterna inskrivna i bildens informationsfil.


Elisabeth ("Elise") Tufvesson från Vasabygget 1:2

Modern på den föregående bilden (Från Vasabygget 1:2).

Änklingen och svarvaren Johannes Johansson, född 1860, kom 1892 från Heljalt nr 3 till Vasabygget 1:2, tillsammans med sin arbetspiga, senare leksakshandlaren, Elisabeth Tufvesson, född 1874. Johannes och Elisabeth fick tillsammans fyra oäkta (dvs avlade utom äktenskapet) barn; Georg Johansson, född 1896, Artur Johansson, född 1898, Edvin Johansson, född 1902 samt Gunnar Johansson, född 1906. De två sista, Edvin och Gunnar, kan minnesgoda minnas som "pågarna". Från Georg, den förstfödde, och de tre följande pojkarna angavs Johannes såsom fader och Birgitta såsom "under äktenskapslöfte", "fästekvinna/arbetspiga", "arbetspiga" och "arbetspiga".

Men så hände något 1912! Den 8 februari hölls en exekutiv auktion på Vasabygget 1:2 och Elisabeth Tufvesson tog över Johannes halva i fastigheten. Nu ägde hon hela Vasabygget 1:2! Johannes bodde dock kvar i huset till sin död i december 1923, 63 år. Elisabeth dog 1961, 87 år gammal.


Urmakaren Edvin Johansson,

den äldste av "pågarna", med hatten. Okänt par med barn på giggen.

Bilden är från innergården på Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206).

Bilden är, med tillstånd, lånad av Perstorps Hembygdsförening.


Urmakaren Edvin Johansson,

den äldste av "pågarna", på Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206). Efter jakt på markerna med sina hundar. Lägg märke till geväret med slaglås!

Bilden är, med tillstånd, lånad av Perstorps Hembygdsförening


Edvin Johansson,

en av "pågarna" på Vasabygget 1:2 (nuvarande postlåda 206).

Ovanstående tidningsbild är från Nordvästra Skånes Tidning den 20 september, 1969.

Nästan en helsida om den äldre av "pågarna" Edvin, född 1902. Brodern hette Gunnar, född 1906.

Jag sammanfattar artikelns text:

Artikeln inleds med "gamla tiders" hemmahantverkare och att deras tid är förbi. Men några levde kvar, däribland Edvin. I ungdomen arbetade han först ett år vid glasbruket i Perstorp, där han huvudsakligen tillverkade ättiksflaskor. Därefter i kortare perioder vid Rågmyrens torvmosse. Efter dessa arbeten har han arbetat själv hemma.

Han arbetade som urmakare.

"Han var 14 år, och väckarklockan skramlade i ottan varje morgon, omutligt kallande till en ny arbetsdag. Men så plötsligt stejkade den. Det var långt till urmakare och Edvin plockade isär klockan, fann felet och lagade. Intresset för klockor var väckt och det blev känt i bygden att Edvin mixtrade med sådana, och det sades, att han aldrig gick bet. Det kom klockor av allehanda slag, mer eller mindre halta och lytta, och Edvin kurerade dem. Ingen lärde honom, han hade anlag för mekanik, och skickligheten växte."

Så blev urmakeriet hans yrke ända bort emot pensionsåldern.

Edvin var även jaktintresserad och har en stor samling av jaktgevär (Se bild på "Bilder från Vasabygget"!). Äldre pistoler har han samlat på. De har han köpt in på auktioner i trakten och renoverat dem.

Under sin jakttid konserverade han vissa fåglar. Grunderna inhämtade han hos en konservator i Vittsjö. Men efter några års konserverande av djur så höll han på att bli arsenikförgiftad och slutade med detta.

Edvin dog 1996, 94 år gammal. Hans yngre bror Gunnar dog 2002, 96 år gammal.


Wilhelm Borg, läraren i Vasabyggets skola

Text tagen från Bygdeband.se:

"Wilhelm Borg var lärare i Vasabyggets skola under många år. Som nyutexaminerad lärare kom han 1923 till Vasabygget skola. När skolan lades ner 1954 blev hans nya arbetsplats Perstorps skola där han var verksam till 1963, då han gick i pension.

Wilhelm Borg var född i Perstorp den 19 mars 1900 och flyttade som mycket ung med sina föräldrar till Vedby. Han genomgick Munka Ljungby folkhögskola och därefter Lunds Seminarium och tog 1923 folkskollärareexamen. I Vasabyggets skola var han lärare under drygt fyra decennier utan avbrott en enda dag.

Inom offentligt värv var han mycket anlitad. Under många år var han barnavårdsman i Oderljunga socken, vidare huvudman och revisor i Oderljunga sparbank samt siffergranskare på Köpingemyrfabriken. Han var medlem i kyrkobrödrakåren."


Vasabygget skola 1924

med elever och läraren Wilhelm Borg.

Källa: Bygdeband.se

Vasabygget skola år ?

med elever och läraren Wilhelm Borg.

Enligt Bygdeband visar bilden: "1:a rad.fr.v Inga Ottosson, Ethel Johansson, Inger Bergman, Birgit Andersson, Mona Månsson, Harriet Nyström, Ulla Britt larsson, Margit Vesterlund, Vera Eriksson, Evy Bengtsson.
2:a rad.fr.v. Maja Bengtsson, Britta Johansson, Gun Alm, Nils Johansson, Berne Elovsson, Lars Svensson, Curt Johansson, Lennart Elmberg, Kurt Bengtsson, Yngve Svensson, Hans Svensson."

Källa: Bygdeband.seVasabyggets skola

Elever räknat från främsta raden, längst till vänster: Mona Månsson, Inga Ottosson, Ingrid Bergman,Britta Nilsson, Evy Bengtsson, Vera Eriksson, Gun Alm, Maja Bengtsson, Gulli Eriksson, Britta Johansson, Harriet Nyström, Ingrid Svensson. Bakre rad. Birgit Andersson, Gull-Britt Lantz, Ethel Johansson, Zeth Eriksson, Nils Johansson"Knegas", Kurt Gustavsson, Lennart Elmberg, Hans Svensson, läraren Wilhelm Borg.

Källa: Information på Gunnar Johanssons, Vasabygget 1:2, bild

Vasabygget skola 1947

med elever och okänd lärare.

Enligt Bygdeband så visar bilden: "1.a raden: Allan Eriksson, Uno Alm, Sune Ljunggren, Lennart Larsson, Gertrud Larsson, Dorthy Elovsson, Ingrid Svensson
2:a raden: Nils Johansson, Hans Svensson, Zeth Eriksson, Britta Johansson, Evy Bengtsson, Britta Nilsson, Mona Håkansson, Gulli Eriksson och Gull-Britt Lantz."

Källa: Bygdeband.se


Samma gård?

Bilderna: Perstorps Hembygdsförening

Gården till höger är Vasabygget 1:6 (nuvarande postadress 401) någon gång under tidigt 1900-tal. Från Eric Broddessons, Oderljunga, bildarkiv.

Gården till vänster är okänd. Från Gunnar Johanssons, Vasabygget, bildarkiv.

Eric Broddesson på höger bild har stått lägre än Gunnar Johansson på bilden till vänster. Eric har även stått längre till höger än bilden till vänster.

Först om bildernas likhet: Båda gårdarna har samma inbördes placering på bostadshus och för båda ladorna.

Båda ladorna på varje bild är förvånansvärt lika då det gäller taklutning. Båda ladorna till vänster på varje bild har samma takkupa.

En väg, snett åt höger, går från bostadshuset och ut i högerkanten på bilden på båda bilderna.

Den ena äppleträdet(?) mellan ladorna tycks finnas kvar på båda bilderna. Det högre trädet bakom högra ladan tycks finnas på båda bilderna.

Bostadshusen verkar vara lika stora.

Om bildernas olikhet: Bostadshusen ser olika utformade ut och har skorstenen olika placerad. Men ibland byggs bostadshus om p.g.a. uttjänta delar, t.ex. uttjänta skorstensstockar byggda i natursten.

Det lilla brygghuset på båda bilderna är placerat på olika sidor, men ser i övrigt tämligen lika ut. Dock var det inte ovanligt att ekonomibyggnader flyttades av olika anledningar. Det långsmala, tredelade fönstret på det högra brygghuset återfinns på den vänstra delen av den vänstra bilden.

Slutsats: Det är inte alls omöjligt att båda bilderna visar samma fastighet vid olika tidpunkter med några år emellan.

Men: Det som slutligen visar på att det inte är samma fastighet är stenarna i bilden!

Den vänstra bilden har en byggd stengärdesgård. Åkern/ängen i bilden är stenfri. Den högra bilden har fortfarande markbundna stenar i ängen och en del stenar upplagda i kanten av vägen.

Detta tyder otvivelaktigt på att den högra bilden är äldst och den vänstra är yngst.

Att den högra bilden skulle vara äldst motsäges av att det högra bostadshuset har en yngre eller modernare utformning och skorsten samt att ladornas och brygghuset vindskivor är vitmålade.

De jordbundna stenarna på ängen har först legat i ängen och därefter eventuellt i en stengärdesgård. Det räcker med det som tidsangivelse.

Någon som vet var den vänstra gården finns?

Efterskrift: Gårdens (Vasabygget 1:20 postlåda 401) nuvarande ägare lämnar en förklaring till att de båda bilderna visar samma gård, fast från fram- resp. baksida.


Tidningsnotis från 1902 om ett plötsligt dödfall i Vasabygget under kortspel hos korpral A. Sköld. (Svarvare Alfred Skjöld, född 1873).

Källa: Kalmar Läns Tidning, den 10 mars 1902, genom Norra Skåne.