Vasabygget 1923-36

Ännu en förenklad variant av redovisning för vilka som bodde på Vasabygget.

Jag redovisar endast de namn som står först för en viss fastighet eller familj. Eftersom det tar lång tid att redovisa samtliga personer som flyttar in och ut ur Vasabygget under en 13-årsperiod, så har jag valt detta redovisningssätt. Har även lagt till lite egna spekulationer och ibland kunskaper.

1. 5/48 mantal (Jag tror att detta gäller Vasabygget 1:13, med tanke på storleksbeteckningen) (Nuvarande postlåda 114) Då var ännu Vasabygget 1:13 det ursprungliga soldattorpet med betydligt större areal.

Husägare Gunnar Vingren, född 1906.

Nils Gunnar Vingren, född 1908.

Erik Vingren, född 1913. Flyttade in till Vasabygget 1934 från Väsby, Stockholm.

Cecilia Brink, hushållerska, född 1881.

Åke Einar Vingren, född 1920.

2. Vasabygget 1:3 (Nuvarande postlåda 107)

Torparänkan Maria Lindau Palmkvist, född 1860 med 9 barn och barnbarn.

3. 23/192 mantal. Jag tror att detta är Vasabygget 1:6, dvs nuvarande fastighet med postadress Vasabygget 401.

Hemmansägare Erik Petersson, född 1910, flyttade 1935 till Vasabygget från Heljalt 6. Året efter gifte han sig med Karin Nilsson, född 1912.

Tidigare ägare Martin Andersson, född 1881, dog 1936. Hustrun Alma Petersson, född 1879, dog 1935.


4. Vasabygget 1:2 (Nuvarande postlåda 206)

Svarvaren Johannes Johansson, född 1860, dog 1923 och efterlämnade leksakshandlaren, Elisabeth Tuvesson, född 1874 och två av deras "oäkta" (dvs avlade utom äktenskapet) barn; Edvin Johansson, född 1902 samt Gunnar Johansson, född 1906.

Edvin och Gunnar Johansson levde ogifta kvar i huset till deras död runt år 2000. Huset är sålt till danska medborgare men står numera övergivet sedan många år.

5. Skolan (Nuvarande postlåda 203)

Kadidaten Åke Åkesson, född 1896 flyttade in till skolan 1922 från Ystad. Han flyttade åter till Ystad 1924.

Folkskolläraren Ragnar Borg, född 1900, kom till Vasabygget år 1923 från Vedby i Klippans kommun. Han fru, småskolelärarinnan Anna, född 1895, kom samtidigt med sin man.

6. Troligtvis Vasabygget 1:9 (Nuvarande postlåda 204)

Nils Stein, slaktare, född 1891 kom 1921 med familj till Vasabygget och flyttade 1936 till Heljalt 12.

I samma hus kom 1923 Georg Johansson - äldste sonen från Vasabygget 1:2 - som då gift med Edit Berg, född 1897. De hade redan tre barn. Familjen flyttade till Spjutseröd 1924.

Lantbrukaren Nils Pålsson, född 1892, gifte sig och paret flyttade in 1936 på Vasabygget 1:9.

7. Kanske Vasabygget 1:7 (Nuvarande postlåda 303)

Arbetaren Johan Hult, född 1872, med familj flyttade 1933 till Vasabygget från Köpinge.

Hans son, arbetaren Georg Hult, född 1909, med familj flyttade 1933 till Vasabygget från Köpinge.

Källa: Husförhörsboken Oderljunga 1923-1936. Läst i Arkiv Digital Oderljunga Alla:5 sid 488-492.