Vasabygget 1:17 (postlåda 121)

Köpare av Vasabygget 1:5 (f.d. Vasabygget 1:17, se nedan!)

Vasabygget 1:5 var en del av Vasabygget 1:1, som efter 1900 ägdes av Nils Rosengren från Skingeröd. Han ägde hela Vasabygget minus Vasabygget 1:2 och 1:3 samt skoltomten.

Den 20 mars 1902 köptes avstyckningen Vasabygget 5/48 (Vasabygget 1:5), den fjärde avstyckningen av Vasabygget 1:1. Det var Carl Petersson som köpte av Nils Rosengren.

Vasabygget 5/48 (Vasabygget 1:5) bestod då av all mark norr om vägen Tosteboholm - Månstorp, öster om vägen Vasabygget - Karsholm och norr om den gamla vägen (på "åsen") mot Skäggestorp.

Den 11 dec 1909 sålde Carl Petersson 1:5 till den då 27-årige Bernhard Olofsson, född i Kågeröd. En vecka senare gifte han sig med den två år yngre Alfrida Nilsson, född i Oderljunga socken. De fick i rask följd fem barn, 4 flickor och en pojke, innan de flyttade vidare till Västra Torup 1918.

Den 10 aug 1918 såldes gården till den då 47-årige Karl Jönsson med familj som kom från Västra Torup. Familjen bestod av Karl, hustrun Ebina Johansson och två söner. Även sömmerskan Edit Karlsson och hennes syster Helga Karlsson följde med från Västra Torup. De flyttade 1920 vidare till Månstorp nr 3.


Vasabygget 1:17 (nuvarande postlåda 121)

Ovanstående bild visar en äldre bild av nuvarande bostadsbyggnaden på Vasabygget 1:17.

Den 24 mars 1920 sålde ovan nämnde Karl Jönsson gården Vasabygget 1:5 till den då 46-årige, från Röke komne, änklingen Fredrik Jacobsson Vingren med barn.

Den 7 jan 1928 såldes gården vidare till, den då 22-årige, sonen Gunnar Vingren. Samtidigt utökas gårdens ägor, så att gården får en ny fastighetsbeteckning, nämligen Vasabygget 1:17.

Ändringen består av två avstyckningar och ett köp.

Vasabygget 1:13 (nuvarande postadress 114) och Vasabygget 1:14 (nuvarande postadress 116) styckades av från 1:5. Från Vasabygget 1:2 inköptes en del på 2,2 hektar, belägen norr om 1:5:s bostadshus. Vasabygget 1:2 blev alltså 2,2 hektar mindre.

Fastigheten Vasabygget 1:5 finns inte längre efter dessa ändringar. Gården benämns nu Vasabygget 1:17 och kallas "Fredriksminne" efter den förste Vingren (Se foto nedan!) i Vasabygget.


Fredrik Jacobsson Vingren med barn

Fotografiet bör vara taget omkring 1913. Fredrik med familj bodde då på Äljalt 2:14. Han köpte Vasabygget 1:5 år 1920.

Främre rad: Berta, född 1908, Einar, född 1910, fadern Fredrik, född 1874 och Gunnar, född 1906. Bakre rad: Anna, född 1902 och Judith, född 1900.

Källa: Bygdeband.se


Bildtext: "Marianne Vingren, född 1943, dotter till Gunnar och Maj Vingren, Vasabygget. Gift med Lars Göransson. Gården kallas för Fredriksminne."

Källa: Gunnar Johanssons bildsamling, Perstorps Hembygdsförening med tillstånd.


Höskörd den 29 juni, 1946

Höskörd på Vasabygget 1:17:s östra marker. Gården i bakgrunden är nuvarande postlåda 126, då tillhörande Skäggestorp, numera (2018) tillhörande Vasabygget 1:17.

Från vänster på bilden: Einar Vingren, Marianne Vingren, Fred Vingren, Maj Vingren (gift med Gunnar Vingren) och Gunnar Vingren.

Källa: Gunnar Johanssons bildsamling, Perstorps Hembygdsförening med tillstånd.


Fred och Marianne Vingren

Gunnar Johansson har troligtvis fotograferat grannbarnen i deras hem.

Marianne nämner om fotograferingen: "Mamma hade sytt och stickat nya kläder till oss. Jag kommer ihåg när kortet togs. Kameran var stor och så drog fotografen ett svart skynke över kameran och sitt huvud innan han tog kortet."

Källa: Gunnar Johanssons fotoarkiv, Perstorps Hembygdsförening med tillstånd samt Marianne Håkansson, Perstorp.