Vasabygget 1:20 (postlåda 401)

Vasabygget 1:20 (nuvarande postlåda 401) är en 13 801 kvm stor avstyckning av tidigare Vasabygget 1:6. Postlåda 401 är tidigare bostadshus med ekonomibyggnader plus en rejält tilltagen tomt.


Vasabygget 1:6 var en del av Vasabygget 1:1, som efter 1900 ägdes av Nils Rosengren från Skingeröd. Han ägde då hela Vasabygget minus Vasabygget 1:2 och 1:3 samt skoltomten.

Den 20 mars 1902 köptes avstyckningen Vasabygget 23/192, som senare benämndes Vasabygget 1:6, den femte avstyckningen av Vasabygget 1:1. Petrus Pettersson köpte av Nils Rosengren.

Vasabygget 23/192 (Vasabygget 1:6) bestod av all mark söder om vägen Tosteboholm - Månstorp utom Vasabygget 1:3. Förmodligen har vägen då ändrats till nuvarande läge eftersom den äldre vägsträckningen går rakt igenom bostadsbyggnaden. En bit av den äldre vägsträckningen kvarstår från bostadshuset ut till nuvarande allmänna väg.

Den 28 dec 1904 sålde Petrus Pettersson 1:6 till den då 28-årige ungkarlen Petter Pettersson från Karsholm. Det är dock oklart var han bodde. I kyrkoboken står hans boende antecknat som "i Örahult" eller "hos föräldrarna i Karsholm".

Den 28 dec 1910 sålde Petter Pettersson 1:6 till den då 34-årige Nils Petter Enberg. Han var en f.d. soldat och kom från Heljalt nr 2 med hustrun väverskan Alma och tre barn. De flyttade tillbaka 1913 till Heljalt nr 2.

Den 14 mars 1914 såldes gården till den då 33-årige Martin Andersson och 35-åriga Alma Andersson. De var nygifta och kom närmast från Skäggestorp nr 1 resp. Månstorp nr. 1.

Den 29 maj 1929 övertogs hela gården av hustrun Alma Andersson (Ovanstående bild visar fastighetens byggnader med ev. Alma vid den högra ladan omkring 1930) p.g.a. bodelning mellan makarna efter 15 års barnlöst äktenskap . Skilsmässan vann laga kraft i oktober året efter. Den 8 april 1935 avled Alma i bröstcancer. 9 månader efter att Alma dött, dog Martin av astmatisk bronkit den 8 jan 1936.

Den 21 mars 1935 såldes gården till, den då 25-årige, Erik Pettersson från Heljalt nr 6. Året efter kommer Karin Nilsson, då 24 år, från Skäggestorp till Vasabygget 1:6, tillsammans med sin halvsyster Hanna Nilsson samt deras mor, Hilda Truedsdotter och hennes man Ludvig. Då - 1936 - gifter sig Erik och Karin och får året efter det första barnet, av flera.

Den 4 april 1937 skänker Erik en avstyckning, Vasabygget 1:11, (en tomt, 1153 kvm, nuvarande Postlåda 113) till Vasabyggets fribaptistförsamling där de bygger församlingshuset SALEM.

Under slutet av 1930-talet planerar Vägförvaltningen en rätning av den allmänna vägen Perstorp - Karsholm. Rätningen går över Vasabygget 1:6 åkrar till gränsen mellan fastigheterna Vasabygget och Månstorp. Förhandlingarna med Erik Pettersson går så långt att vägrätningen stakas ut på åkrarna. Någon dag innan vägarbetarna ska börja sitt arbete, så rycker Erik upp stakarna och vägrar att vägrätningen skall utföras. Om detta kan läsas här. Scrolla ner till rubriken "Bråk om vägdragning i Vasabygget"! En karta visar vägrätningens planerade sträckning.

Den 4 sept 1943 säljer Erik en ytterligare avstyckning, Vasabygget 1:12 (en tomt, 3 189 kvm, nuvarande Postlåda 110) till predikanten och, så småningom, föreståndaren vid fribaptistkyrkan samt muraren Erik Nilsson.

På 1950-talet låter Erik bygga ett litet hus till hustruns föräldrar och hennes halvsyster. Det står kvar tomt efter halvsysterns död 1989, men efter Eriks död 2001, så köper en man från Månstorp tomten kring det lilla huset, river det och bygger ett nytt, modernare hus, dagens Vasabygget 1:19 (nuvarande postlåda 112).

Resterande delar av Erik Nilssons dödsbo - minus Vasabygget 1:20 - köptes av ägaren, Ulf Vingren, till Vasabygget 1:17. Vasabygget 1:20 (nuvarande postlåda 401) ägs nu av makarna Lillienberg som driver Kapson Häst- och Ryttarutrustning.


Ovanstående bild är ett flygfoto från 2002. Året efter Erik Petterssons död.