Vasabygget 1:4 (postlåda 204)

Vasabygget 1:4 (nuvarande postlåda 204)

Information på bilden: "Nils Stein, på Karl Petterssons gård i Vasabygget." Kanske minste sonen Ove på kuskbocken.

Ovanstående information är lite motsägelsefull, eftersom slaktaren och handlanden Nils Stein (på bilden), född 1891 i Hemmesdynge (nära Trelleborg), ägde Vasabygget 1:4 och 1:9 mellan åren 1921 - 1938. Därefter köpte kreaturshandlaren Karl Pettersson, född i Västra Torup, gården och ägde den mellan 1938-1947. Kanske avser texten att Nils Stein besökte sin f.d. gård då Karl Pettersson ägde den?

1947 dog Karl Petersson. Därefter ägde dödsboet efter Karl Pettersson fastigheterna till 1959, då dottern Brita Petersson, född 1920 i Oderljunga socken, övertog fastigheterna. 1959 gifte hon sig med kreaturshandlaren Erik Nilsson (Schön), som dog 1986.

1987 såldes Vasabygget 1:4 och 1:9 till Lars och Karin Dahl, som är dagens (2018) ägare.

Källa: Gunnar Johanssons fotosamling, Perstorps Hembygdsförening med tillstånd.


Ellen och Nils Stein på jordgubbsplockning

Elly (Ellen) Stein, född 1931 i Vasabygget, (längst till vänster) och brodern Ove Stein, född 1935 på Ängelholms lasarett (längst till höger).

Gården, i bakgrunden, är Heljalt nr 12 och den gård som familjen Stein flyttade till från Vasabygget 1:4 1936.

Källa: Gunnar Johanssons bildsamling, Perstorps Hembygdsförening med tillstånd.


Vasabygget 1:4 (nuvarande postlåda 204)

Flygbild från 2002, då familjen Dahl äger gården. I högerkanten av bostadshuset pågår en tillbyggnad av huset.

Bilden är tagen från väster.


Källa: Flygfoto


Vasabygget 1:4 (nuvarande postlåda 204)

Flygbild från 2002, då familjen Dahl äger gården. I vänsterkanten av bostadshuset pågår en tillbyggnad av huset.

Bilden är tagen från öster.

Den f.d. skolan i nedankanten av bilden.

Källa: Flygfoto