Vasabygget 1:12 (postlåda 110)

Boende Vasabygget 1:12 (nuvarande postlåda 110)

Fastigheten ligger nu på vad som fram till 1943 tillhörde Vasabygget 1:6 (nuvarande postlåda 401).

Avstyckningen berodde på den växande fribaptistförsamlingen i Vasabygget.

Den 4 oktober 1943 köptes tomten 1:12 på 3.189 kvm av muraren och fribaptistpredikanten Erik Nilsson från Karsholm nr 1. Han flyttade dit med sin familj (Se bild!), bestående av hustrun Greta och fyra barn, den 8 november samma år.

Då Erik Pettersson, säljaren av den avstyckade tomten, flyttade 1935 till Vasabygget från Heljalt nr 6 så bodde muraren Erik Nilsson även där med sin familj. De båda Erik:arna kände varandra således sedan tidigare.

Erik Nilsson berättade att han tillfälligt bott i SALEM under sina predikoturer till Vasabygget. Erik Nilsson byggde själv huset på Vasabygget 1:12 och det stod troligtvis klart då tomten köptes.

Erik Nilsson blev senare församlingens föreståndare och ägde fastigheten fram till 1991.

Då övergick ägandet till barnen Bertil, Vera, Set och Allan Eriksson.

Därefter har fastigheten ägts av ett par stycken privata ägare.

Nuvarande (2018) ägare är Bo Wedberg och Annika Ingrid Maria Wedberg.

Bild: Gunnar Johanssons fotoarkiv


Boende Vasabygget 1:12 (nuvarande postlåda 110)

Allan (till höger på bilden), Eric och Greta Nilssons yngste son, har besök av Gunnar Johansson (en av "pågarna" på dåvarande 1:2). Allan visar - som det ser ut - sin frimärksamling för Gunnar. Det är någon gång - kanske strax före Advent - mellan 1953 och 1955 och Allan är då mellan 14-16 år. Rummet är Allans pojkrum.

Källa: Gunnar Johanssons fotoarkiv och information från Allan Eriksson, Perstorp


Flygbild från 1975 över Vasabygget 1:12 (nuvarande postlåda 110)

Då bodde fortfarande husets uppförare, muraren och frikyrkopredikanten Eric "Murare" Nilsson, och hans fru kvar i huset.

Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)