Vasabygget 1:10 (postlåda 203)

Vasabygget 1:10 (nuvarande postlåda 203)

Den 7 mars 1893 hade prästen och landshövdingen i Kristianstad skrivit en ansökan till kung Oscar II om att få uppföra ett skolhus i Vasabygget på en 3 680 kvm tomt. Tidigare hade skolundervisningen i Vasabygget skett i inhyrda lokaler i Vasabygget.

Skolbyggnaden uppfördes 1895/1896. Bilden ovan visar skolan - oklart när - som fungerande skola. Klassrummet låg till vänster om ingångsdörren. Lärarnas bostad till höger om ingångsdörren.


Vasabygget 1:10 (nuvarande postlåda 203) år 2002.

En 17 år gammal flygbild. Den gamla skolan är nu (2019) privatbostad sedan 1970, då undervisningen upphörde.

Källa: Flygbild