Översättningskarta

Här kan du se vilka fastighetsbeteckningar som hör ihop med nutida postadresser.

Om du vill se nuvarande fastighetsgränser, så gå till Hitta.se:s karta! Med orange är markerat Vasabygget 1:17:s gränser. Klicka på kartan för att se andra fastigheters gränser!

Klicka på nedanstående karta för att se bättre!