Vasabygget 1861 - 1869

Vasabygget 1:1 (soldattorpet): Arrendatorn Ola Andersson dog den 3 februari 1869 av en "tärande sjukdom". Detta var inte en diagnos, utan ett symptom. Han hade magrat, tynat bort eller något liknande. Ibland benämndes tillståndet "Tvinsot".

Änkan Bengta bodde kvar med de nu sju barnen.

Vasabygget 1:2: Måns Svensson dog den 7 oktober 1857. I död- och begravningsboken antecknas: "Måns Svensson, Gift, Torpare uti Vassabygget befunnits den 7 Oktober liggande död å marken vid Björkaby uti Kropps församling (nära korsningen mellan E6 och E4 vid Helsingborg), enligt föreliggande Medico legal obduktion (död) af blodslag (hjärnblödning), 54 år 6 månader 21 dagar gammal."

Änkan Hanna bodde kvar med de nu två barnen och ett barnbarn.

Vasabygget 1:3: Korporal Per Schill bodde kvar med sin hustru Karna och nu sex barn.

Den ena dottern, Eleonora, antecknades av prästen som "dövstum". Med tanke på att just denne präst fann ett flertal dövstumma i Vasabygget och annorstädes, så kanske de s.k. "dövstumma", helt enkelt, inte vågade svara myndighetspersonen utan möjligen tittade ner i golvet när prästen ställde en fråga till dem. Kanske även fribaptiströrelsen hade börjat att påverka eftersom denna trosvariant inte accepterades av statskyrkan. Detta är min och ingen annans fundering.

Vasabygget 1:4 (möjligen): Här bodde Nils Christensson, född 1817 med sin familj. Nils dog, 48 år gammal, den 31 mars 1865 av "lungsot" (tuberkolos).

Änkan Hanna bodde kvar med deras tre barn.

Men - endast en månad, 30 april, efter Nils död, så föder Hanna deras dotter Nelli och endast tre veckor efter Nils begravning i Oderljunga kyrka.

Men det är inte slut med händelserna. Ett år efter Nils död dör så sonen Martin, några dagar före sin 5-årsdag. Dödsorsaken, enligt prästens anteckningar, var en "tärande sjukdom", dvs Martin hade magrat och tynat bort.

Tjänstefolk (pigor och drängar) samt inneboende som skiftar som tidigare.

Källa: Arkiv Digital