Något om Vasabyggets tidigaste historia

30.09.2017

Vad betyder platsnamnet Vasabygget?