Vasabygget 1841 - 1845

Husförhörsboken mellan åren 1836 till 1840 saknas. Möjligen har den brunnit upp under en av bränderna på Oderljunga kyrkoherdeboställe.

I husförhörsboken 1841 - 1845, sid 152, står följande:

"3dje Roten

Wasabygget"

(Troligtvis i soldattorpet [Nu "Vasabygget 114"]) Arrendatoren Nils Bengtsson och hans familj (Se husförhörsboken från 1831-1835!) bodde fortfarande kvar på soldattorpet och de flyttade till Månstorp först 1844.

Nu börjar in- och utflyttningar bli så många bland pigor och drängar att jag väljer att koncentera mig på den arrendator som kom efter Nils Bengtsson.

Anteckningarna blev då så många att den nye arrendatorn står antecknad först på efterföljande sida. Han hette Ola Andersson, hustrun Berta Christensdotter och dottern Bothilda. Ola kom 1844 från Skäggestorp, där han var dräng. Berta kom 1844 från Hörja till Vasabygget som piga till soldattorpet. Tyckte uppstod förmodligen med Ola och dottern Bothilda föddes i Vasabygget året efter.

Avskedade husaren Chr. Munter, som fortfarande åtnjuter pension, och hans utfattiga hustru Bengta, nu även "mindre arbetsför" har fått stöd av fosterbarnet A. Nilsdotter. Troligtvis bor de kvar i Vasabygget 1:3 (nu postlåda 107). Vem som nu ev. bor i Vasabygget 1:2 (nu postlåda 206) har jag inte kunnat utröna.

Deras inneboende under 1842 är  Jakob Cederberg med hustru och två pojkar. De var skrivna "på socknen", dvs hade både tidigare och efteråt ingen känd adress. Prästen antecknade: "Utfattige och utsocknes vistandes".

Källa: Arkiv Digital